Kommunalbestyrelsen

Billede af Søren Rousing Clemmensen

Søren Rousing Clemmensen

Byrådsmedlem

Thomas Ingemansen

Byrådsmedlem

Vibeke Schaffalitzky de Muckadell

Byrådsmedlem